Studie støtter reguleringer av boliglån

Flyfoto av Trondheim sentrum.

Trenger vi ytterligere reguleringer av bankenes muligheter til å låne ut penger til nordmenn som ønsker å kjøpe bolig? Vår studie av det norske boligmarkedet kan tyde på det.

I arbeidet med masteroppgaven vår har vi kartlagt om stigende boligpriser i kombinasjon med belåning av boligene, såkalt cash-out refinansiering, har vært en pådriver for norske husholdningers gjeldsvekst de siste ti årene.

Historisk har perioder med god tilgang på kreditt medført økning i husholdningenes gjeldsbelastning, noe som igjen har bidratt til økonomiske kriser. Siden 2011 har norske husholdningers gjeld vært på om lag 200 prosent av disponibel inntekt, altså husholdningenes totale inntekt etter skatt. Utvikling i disponibel inntekt representerer en av indikatorene for tilstanden i økonomien. I USA har forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt aldri vært over 130 prosent, selv ikke i forkant av den amerikanske finanskrisen. Les mer »

Skriver masteroppgave for Unicef

Politisk rådgiver i Unicef, Kim Gabielli, snakker med masterstudentene Eva Bredahl Toft og Margareth Alfredsen.

Et ferskt samarbeid mellom Unicef og NTNU skal gi ny kunnskap om Norges satsing på global helse i utviklingspolitikken. Som en del av samarbeidet skal vi skrive masteroppgaver for Unicef.

Hvor i verden og på hvilke tematiske områder skal Norge ta et politisk og økonomisk lederskap i bistand og global helse? Dette spørsmålet står sentralt i arbeidet med å videreutvikle den norske bistandssatsingen.

Unicef etterspør ny kunnskap om global helse, og organisasjonen ønsker derfor å samarbeide med fagmiljøer og studenter ved NTNU. NTNU har mange prosjekter innen global helse, og global helse er også en viktig del av NTNUs satsing på helseforskning. Les mer »

Dyktige studenter og attraktive studier

Nye studenter ankommer Dragvoll. Foto.

August er preget av studiestart og mottak av nye studenter. På fakultetet er det om lag 2 600 studenter som starter på et nytt studieprogram i høst. Ikke alle disse er nye studenter. Rundt 900 studenter starter på et 2-årig masterprogram eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), og disse har typisk vært studenter på NTNU tidligere.

Den første tiden på et nytt studium og et nytt studiested er viktig. I tiden etter immatrikuleringen 12. august skal man få et klart inntrykk av hva man har startet på og hvordan studieåret vil bli. Vi legger stor vekt på at studentene skal bli raskt og godt kjent med det faglige miljøet, og erfarne studenter bidrar på imponerende vis i fadderuke, i linjeforeninger, og på andre måter. Jeg er sikker på at alle nye studenter vil få en opplevelsesrik og inspirerende august. Les mer »

Store opplevelser i Brasil

I april reiste mange spente fjerdeklassinger ved Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) til Rio de Janeiro i Brasil. Vi fikk et spennende opphold fylt med interessante bedriftsbesøk, sol, severdigheter og god mat.

Den første dagen hadde klassen et program i regi av Team Norway. Dette er en samlebetegnelse for norske myndigheter og interesseorganisasjoner representert i Rio de Janeiro, og klassen fikk høre innlegg fra Generalkonsul Helle Klem (Utenriksdepartementet), Helle Moen (Direktør i Innovasjon Norge), Jonny Håberg (Sjømatrådet), Paulo Rolim (Norsk-brasiliansk handelskammer) og Ricardo Cesar (Rederiforbundet). Det var interessant å høre om hvordan disse organisasjonene ivaretar norske interesser i Brasil, og klassen fikk høre om alt fra BNP til bacalao. Les mer »