En hyllest til veilederen

Studenter i forelesningssal. Foto.

Norske studenter er sulteforet på professorkontakt og pedagogisk tilbakemelding. Noen mener dette fører til psykisk uhelse så vel som dårligere karakterer. Hva innebærer så et godt veilederforhold? Hva kjennetegner en god mentor?

Det finnes vitenskapelig debatt om betydningen av veiledning. Denne gang lar jeg personlige historier trumfe forskningen; jeg er nemlig overbevist om at veiledning er viktig. Universitetet er et sted hvor man utvikler redskaper til å finne, bearbeide og evaluere informasjon. Kall gjerne redskapet kritisk sans. Det innebærer kanskje mer selvutvikling enn kunnskapservervelse, og jeg tror det er et særdeles vanskelig prosjekt å gjennomføre alene.

Vi trenger noen som kan guide, utfordre, rettlede, instruere og korrigere oss. Gjøre oss i stand til å ta bedre valg, se perspektiver vi ikke hadde tenkt på, og min absolutte favoritt: hjelpe oss å lære av feilene vi kommer til å gjøre. Les mer »

Studenter lager Netflix for journalistikk

medier24

Har du lyst til å være med å teste en Netflix-løsning for magasinjournalistikk, utviklet av studenter ved NTNUs Entreprenørskole? Da bør du lese videre.

Før ville alle artikler du leste i magasiner eller aviser, vært i papirformat. Akkurat nå leser du heller dette blogginnlegget via Facebook fra Mac-en eller PC-en din. Det er nemlig veldig mye som har skjedd i mediebransjen den siste tiden.

Fram til 2000-tallet var det lite innovasjon på magasin- og avisfronten. De siste 15 årene har imidlertid internettets inntog ført til enorme endringer. Flere og flere leser journalistikk hovedsakelig på nettet, noe som går ut over salg av papirutgavene. Få mediehus har klart å omstille seg, noe som igjen har ført til en økonomisk krise i mediebransjen.

Med endringer følger det også muligheter. Vi tror at medievirksomhetene igjen kan bli relevante – hvis de klarer å tilpasse seg utviklingen. Les mer »

Utdanningskvalitet og kvalitetssikring

Fire studenter seg på en laptop. Foto.

Hva kjennetegner en utdanning av høy kvalitet? Vi har ikke gode kvantitative mål, men vi har noen indikasjoner fra Studiebarometeret, kandidatundersøkelser og evalueringer.

Fagmiljøene sitter på mye kunnskap om kvaliteten i sitt eget studietilbud, men den er også mangelfull fordi det er krevende å relatere kvaliteten i egen utdanning til andres utdanning.

Alle institusjoner innen høyere utdanning er pålagt å ha internt system for kvalitetssikring av utdanningen, og NOKUT evaluerer om systemet er tilfredsstillende. Vi har derfor et system som skal «sikre» kvaliteten, samtidig som vi ikke har redskaper til å vurdere kvaliteten på en objektiv måte. Hva er det man sikrer da? Les mer »

Digital kompetansebygging for smartere læring

Smart læring-logo

Gjennom tildelingen av midler til prosjektet Smart læring, har vi etablert et Senter for smart læring med flere nye medarbeidere.

Dette, sammen med finansiering fra Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen, har hittil resultert i kurset Smart læring, i to varianter.

Vi har utviklet mye nytt materiale, har involvert en rekke medarbeidere ved NTNUs Program for lærerutdanning og håper at vi kan bidra til det som er prosjektets hovedmål: å digitalisere læreprosesser ved NTNU. Les mer »