Utdanning for bærekraftig oljeutvinning i Afrika

Sjiraff ved Lake Albert, Uganda. Foto.

Flere land i Øst-Afrika er i ferd med å bli olje- og gassprodusenter. I Tanzania er det påvist store gassforekomster i det Indiske hav. I Uganda er det funnet betydelige mengder med olje ved Lake Albert.

Både politikere, næringslivsledere og folk flest har store forventninger til hva dette kan føre til i form av økte inntekter og flere arbeidsplasser. En spesiell utfordring i både Uganda og Tanzania, er at olje- og gassforekomstene ligger i områder med stort naturmangfold.

I Uganda er petroleumsforekomstene lokalisert nært eller inne i nasjonalparker som Murchison Falls og Mount Rwenzori.

I Tanzania har letingen så langt foregått til havs, mens nye leteområder er i ferd med å bli lyst ut – også i tilknytning til verneområder på fastlandet. Les mer »

Politiledere mangler lederutdanning

Nærbilde av politiets sperrebånd. Foto.

Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Dette blogginnlegget om ledelse i politiet er signert Finn-Arild Bystrøm:

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 fikk politiet massiv kritikk. Gjørv-kommisjonen pekte blant annet på alvorlige mangler med både ledelse og kultur i politiet. Jeg hadde selv jobbet i politiet i flere år da terrorangrepene fant sted – og jeg hadde lenge lurt på hvorfor ledelsen i politiet var som den var.

Dette kunne jeg se nærmere på da jeg i august 2011 tok fatt på masteren i organisasjon og ledelse ved NTNU. Les mer »

Kan studentoppgaver bidra til et forskningsfelt?

Student sitter på lesesal med bok og markeringstusj. Foto.

1616Svaret er ubetinget ja – men med noen åpenbare forutsetninger.

Vårens vakreste eventyr er over. Studentoppgavene er levert og produktene er vurdert og vist fram til slekt og venner.

Alt for mange vil antagelig tenke at her stopper også interessen for disse oppgavene. At dette er oppgaver for spesielt interesserte (les: familiemedlemmer), og at de har liten verdi utenom den åpenbare betydningen oppgaven har i studieforløpet til studenten, hvor den fungerer som en øving på gjennomføring av forskningsprosjekter og analyser av innsamlede data.

Hensikten med disse oppgavene er tross alt at studentene skal lære et håndverk og hvor karakterskalaen brukes for å beskrive i hvilken grad studenten faktisk håndterer dette håndverket (enkelte vil faktisk kalle det en kunstform).

Men studentoppgavene kan også være noe mer. Les mer »

Masteroppgave om kontrakter hjalp boligkjøpere

Bygninger, Tjuvholmen i Oslo. Foto.
Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Det første blogginnlegget kommer fra Roger Helde:

Min masteroppgave avdekket at mangelfull bruk av kontrakter ved kjøp av nye boliger forårsaket halvparten av alle klagene til Forbrukerrådet og boligtvistnemnda. Funnene mine var med på å overbevise departement og statsråd, og bidro til at kontraktene ble gjort gratis for alle forbrukere.

Jeg er utdannet jurist. Da jeg tok fatt på masterstudiet i organisasjon og ledelse, hadde jeg i flere år jobbet i Forbrukerrådet med ansvar for fagområdene ny bolig og håndverkstjenester på fast eiendom. Erfaringen min med boligpolitikk og boligjuridiske problemstillinger formet problemstillingene som jeg bestemte meg for å se nærmere på i masteroppgaven min, som ble levert ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU i 2010. Les mer »