Humanistiske arkitekter

Skolegården til Eberg skole i Trondheim, snødekket.

I tre uker var vi tre studenter utplassert i praksisopphold hos Agraff arkitektur gjennom emnet Humanister i praksis (HiP).

Her er et blogginnlegg om våre erfaringer fra praksisoppholdet.

«Vi jobber jo med samfunnsutvikling – vi skulle hatt dere med på laget!»

Sitatet over kom fra en av arkitektene ved lunsjbordet hos Agraff arkitektur. Helt uoppfordret påpekte han at humanistisk kompetanse er viktig i deres arbeid og at de til og med kunne trengt oss med på laget! Uttalelsen er en uformell bekreftelse på at arkitektfeltet har behov, ikke bare for arkitekter, men også for kompetanse fra folk med utdanning innen for eksempel nordisk språk, europastudier og likestilling og mangfold. Les mer »

An artistic invasion

Jellyfish art installation at NTNU's campus Dragvoll. Photo.

Imagine that you received an email with an attachment. When you opened it, you suddenly found a virus on your computer. Instead of doing harm, the virus asks: «Are you willing to face environmental issues?”

With every click and answer follows a cascade of information on anthropogenic causes of a strong increase in the jellyfish population and its link to climate change. The virus ends with opening a website that offers easily implemental daily behaviors to decrease your carbon footprint. Les mer »

Lys i enden av tunellen? Depresjonsbehandling med spennende langtidsvirkning

studenter med posterutstilling

Vi er to studenter som går femte året ved profesjonsstudiet i psykologi her på SU-fakultetet ved NTNU. I fjor vår søkte vi på et studentstipend bevilget av Norges forskningsråd, som vi da også fikk tildelt for skoleåret 2016/2017. Dette stipendet har som formål å øke interessen for forskning blant profesjonsstudenter i psykologi samt stimulere til en eventuell videre forskerkarriere.

Les mer »