Kan Norge håndtere et nytt terrorangrep?

Blomster og minnetavle på bakken. Foto.

22. juli 2011 tok terroristen Anders Behring Breivik 77 menneskeliv og påførte 43 personer livstruende skader. Hundrevis av mennesker ble utsatt for enorme psykiske belastninger.

Til tross for terrorangrepene, har det skjedd få endringer i forvaltningen. Er vi forberedt på håndtering av fremtidige terrorangrep? Les mer »

The refugee crisis – what can social scientists do?

Road sign in Jordan showing the direction to Syria. Photo.

«There are busses from Amman to Syria nearly every day», we are told as we pass by a bus-station in central Amman, the capital of Jordan.

I had heard about the returns, but I couldn’t stop thinking: “Who would voluntarily want to go back to Syria now?”

In August there were more people returning to Syria from Jordan than going the other way. The World Food Programme (WFP) ran out of funds in August and had to substantially reduce their food assistance in Jordan.

Some refugees did not see any alternative but to return. Many academics, humanitarians and politicians (including Norway’s prime minister, Erna Solberg) have called for the Jordanian government to allow Syrians to work. In an ideal world that is what we would hope for, but we do not know whether or not it will happen. Les mer »

Trondheim sentrum – sentrum for hva?

To personer sitter med ryggen mot kamera ved kanalen i Trondheim sentrum. Vi ser Solsiden i bakgrunnen. Foto.

Vi opplever en stadig tilbakevendende diskusjon om utvikling av Trondheim sentrum, hvor handelsnæringens svartmalere og miljøpakkens skrytepaver kan synes å utgjøre to ytterpunkter for beskrivelse av tingenes tilstand.

På den ene siden deprimeres handelsnæringen av lavere vekst enn det de har bestemt seg for at må forventes. Kjøpesenteretableringer og mangel på parkeringsplasser får skylda. På den andre siden hauser miljørettede planleggere opp sin egen suksess for å skape en by som er mindre preget av biler og parkering og mer preget av sykler og fotgjengere. Selvfølgelig er begge disse virkelighetsbeskrivelsene reelle, i den forstand at de er resultat av ulike verdisett og posisjoner knyttet til hva Midtbyen skal være.

Avhengig av hvilken posisjon vi har og hvilke interesser vi skal ivareta, ser vi Trondheim sentrum fra ulike ståsteder. Les mer »

Skriver masteroppgave for Unicef

Politisk rådgiver i Unicef, Kim Gabielli, snakker med masterstudentene Eva Bredahl Toft og Margareth Alfredsen.

Et ferskt samarbeid mellom Unicef og NTNU skal gi ny kunnskap om Norges satsing på global helse i utviklingspolitikken. Som en del av samarbeidet skal vi skrive masteroppgaver for Unicef.

Hvor i verden og på hvilke tematiske områder skal Norge ta et politisk og økonomisk lederskap i bistand og global helse? Dette spørsmålet står sentralt i arbeidet med å videreutvikle den norske bistandssatsingen.

Unicef etterspør ny kunnskap om global helse, og organisasjonen ønsker derfor å samarbeide med fagmiljøer og studenter ved NTNU. NTNU har mange prosjekter innen global helse, og global helse er også en viktig del av NTNUs satsing på helseforskning. Les mer »