Psykisk helse på timeplanen

Skoleelever i klasserom. Foto.

Mange elever i ungdomsskolen opplever psykiske belastninger. For mange er plagene så store at det går ut over deres generelle livskvalitet og motivasjon for læring.

Vi trenger mer oppmerksomhet om psykisk helse i skolen, og det er på tide å innføre dette som eget fag i timeplanen.

Psykisk helse handler om hvordan man har det – inni seg, med tanker og følelser. Selv om majoriteten av norsk ungdom har god psykisk helse, er det en god del som opplever ungdomstiden som psykisk belastende. Les mer »

Life after Oil: Norwegian Offshore Wind Capabilities

Sheringham Shoal Offshore Wind Farm . Photo taken from air.

A new research project at the Department of Geography, NTNU, will address the issue of developing competitive capabilities for the rapidly developing international market for offshore wind power.

The project draws on our previous research on the diversification oil and gas related industries into offshore wind.

As we have recognized that extensive development of offshore wind projects is not relevant domestically and there is lack of political will even to support pilot projects, we have turned the focus primarily on the export of technology and the further internationalization of the Norwegian supplier industry in the context of offshore wind. Les mer »

Vår samtids kulturelle logikk

Menneskemengde på Times Square, New York. De ser opp mot noe vi ikke vet hva er. Foto i svart/hvitt.

Forskningsprosjektet «The Cultural Logic of Facts and Figures» (CUFF) samler et internasjonalt team av fremstående samfunnsforskere rundt grunnleggende forhold ved vår samtid.

Gjennom å sette søkelyset på moderne, hverdagslige fenomener som måling, kvantifisering og statistikk, relasjoner i arbeidsliv og det offentlige rom, og verdier knyttet til abstrakte begreper som omdømme, emosjon og kunnskap, viser de hvordan den moderne «kulturelle infrastrukturen» får en selvstendig og betvingende «logikk» som både former vår samtid og vår forståelse av den. Les mer »

Kan Norge håndtere et nytt terrorangrep?

Blomster og minnetavle på bakken. Foto.

22. juli 2011 tok terroristen Anders Behring Breivik 77 menneskeliv og påførte 43 personer livstruende skader. Hundrevis av mennesker ble utsatt for enorme psykiske belastninger.

Til tross for terrorangrepene, har det skjedd få endringer i forvaltningen. Er vi forberedt på håndtering av fremtidige terrorangrep? Les mer »