Hvilke kvalifikasjoner trenger de faglige lederne?

papirmenn i ring

NTNU sluttfører i løpet av juni en omfattende prosess med rekruttering av ledere på alle nivåer i organisasjonen. Siste del av prosessen gjelder de mer enn 40 lederne som nå skal ansettes på instituttnivå. Den faglige aktiviteten ved universitetet foregår her, og instituttet er derfor det viktigste nivået for utøvelse av ledelse.

Les mer »

Læreryrket i forandring

Bloggforfatterne Torberg Fach, Ingfrid Thowsen og Mari NygÅrd

1. januar 2017 fikk NTNU en samlet lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning utdanner lærere for hele skoleløpet, 1.–13. trinn, innen et bredt spekter av skole- og yrkesfag. Læreryrket utøves ulikt gjennom det 13-årige skoleløpet fordi elevene blir eldre og læringsmålene dermed endrer seg. Det reflekteres i de ulike lærerutdanningene, og det må den kommende studenten vurdere for å finne ut hvilken lærerutdanning som er mest interessant for seg. Forskningen viser at for eleven er de første årene i skolen viktigst. Manglende læring i disse årene er vanskelig å hente inn på et senere tidspunkt. Det er i løpet av disse årene elevene skal opparbeide seg basisferdigheter i lesing, skriving og regning, som er ferdigheter som er nødvendig for all senere læring.

Les mer »

Enthusiastic new Allies Fighting Social Issues

The workshop in Øysteinsalen gathered diverse and enthusiastic participants .

Last month I blogged about our LiFT Erasmus+ Strategic Partnership project coming to Trondheim to facilitate a workshop on Learning and Job Creation in a Digital Economy. The workshop took place on September 30 and October 1, and brought together over 40 stakeholders from around Trondheim and beyond.

Les mer »

LiFT comes to Trondheim!

Leadership for Transition or LiFT, is an Erasmus+ Strategic Partnership which has brought together partners from Norway, Sweden, Germany, Switzerland, Austria and Luxembourg to do action research on ways to support the development of integral (the ‘i’ in LiFT) practices for collaborative leadership in relation to complex societal transition issues. At the end of this month, LiFT will come to Trondheim to facilitate a workshop on Learning and Job Creation in a Digital Economy.

LiFT workshop in Trondheim
LiFT workshop in Trondheim. See video for more info.

Les mer »