Bombing og tvang

av NTNU Samfunn, språk og kultur 20. april 2018