Bærekraftforskning på Verdens miljødag

Folk i framtidsby speider opp mot en moderne gondolbane. Illustrasjon.
NTNUs satsing på forskning for en bærekraftig samfunnsutvikling markerer verdens miljødag 5. juni. Illustrasjon: Kolbjørn Skarpnes/NTNU
SymbolHva er NTNU Bærekraft?

Ett av NTNUs fire tematiske satsingsområder for perioden 2014–2023.

NTNU Bærekraft har fire spissområder:

  • Mål og institusjonelle rammebetingelser
  • Bærekraftig byutvikling
  • Biologisk mangfold og økosystemtjenester
  • Miljø- og bærekraftanalyser

Følg Annik Magerholm Fet på Twitter:

@annikmfet

5. juni er dagen som FN har valgt som verdens miljødag. Strengt tatt skulle vi hatt en sånn dag oftere enn én gang i året – men det opplever jeg at vi er i ferd med å få.

NTNU har valgt å satse tverrfaglig på forskning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Det er også et voksende engasjement i politikk, næringsliv og hverdagsliv for det som mange kaller Det grønne skiftet.

Det grønne skiftet er ikke bare drevet fram av nød og elendighet. Det er heiet fram av muligheter, vilje og kunnskap som kan få så mye til å skje.

Miljø og bærekraft angår hverdagen vår og livene våre. Vi vil komme til å leve på en annen måte i morgen, enn det vi gjorde i går. I år skal det vedtas nye bærekraftmål for kloden vår. De handler om fattigdom, likestilling, rett til arbeid, økonomisk utjevning, boforhold, transport, klima, hav, forbruk, matforsyning og uendelig mye mer – altså det meste som påvirker kloden vår og den enkeltes hverdag og livskvalitet.

Vi har kommet langt med å oppfylle de forrige bærekraftmålene – de såkalte tusenårsmålene. Det viser at det nytter å sette seg store mål og løfte i flokk.

NTNU Bærekraft, forskningssatsingen som jeg er så heldig å få lede, etablerer nå flere laboratorier som del av et større pilotprosjekt:

  • Trondheim blir bylab.
  • Geiranger blir fjordlab.
  • Frøya og Stokkøya vurderes som framtidige øylaboratorier.

Forskning gir ny kunnskap

Vi er i gang med det grønne skiftet. Det handler om industriens rolle og utfordringer, om energitilgang og energieffektivitet og ikke minst om overgangen til alternative energikilder. Men først og fremst handler det om våre egne holdninger og evne til omstilling. Hva betyr dette i praksis? Hva skal hver og en av oss ta tak i? Hva skal bedriftsledere, byplanleggere og politikere prioritere?

Svaret er kunnskap og framtidsvisjoner. Vi trenger kunnskap om hvordan vi faktisk skal gjennomføre et grønt skifte. Vi må vite hva som påvirker luft, vann og jord og hvordan både befolkningen generelt og industrien spesielt bør treffe de rette valgene.

Vi trenger gode rammeverk og politisk vilje. Ikke minst må vi få kommende generasjoner med på laget. Dagens barn og unge blir morgendagens politikere, byplanleggere, bedriftsledere, logistikksjefer og forbrukere. De skal treffe beslutninger om buss, el-bil, dieselbil eller sykkel. Diskusjonene vil handle om kortreist mat og langreiste tekstiler, smart cities, powerhouses, vindkraft og nye samfunnsformer. Listen kunne selvsagt ha vært gjort uendelig mye lenger.

Største globale samfunnsutfordring

Bærekraft er i sin natur en global utfordring. Målet om å bekjempe fattigdom og urettferdighet, samtidig som man ivaretar det lokale og det globale miljøet for nåværende og fremtidige generasjoner, er vår tids største samfunnsmessige utfordring. NTNUs forskning på bærekraftig samfunnsutvikling omfatter i sin videste forstand miljømessige, økonomiske og sosiale forhold.
NTNU ønsker å være en internasjonal samfunnsaktør som skal bidra med forskningsbasert kunnskap til FN, til EUs 2020-strategi og til norsk klimapolitikk.

Vi vil gjøre noe meningsfullt, forteller mange studenter oss. Det er en økende vilje til og interesse for å søke kunnskap som betyr noe. Det er vår store drivkraft. NTNUs visjon er kunnskap for en bedre verden. Satsing på en bærekraftig samfunnsutvikling er et sterkt bidrag.

Verdens miljødag, det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling handler ikke om alt vi ikke skal gjøre, men om alt vi kan gjøre annerledes og bedre. Gratulerer med Verdens miljødag!

Logo til NTNU Bærekraft. Illustrasjon.

Share

Publisert under: