An artistic invasion

Jellyfish art installation at NTNU's campus Dragvoll. Photo.

Imagine that you received an email with an attachment. When you opened it, you suddenly found a virus on your computer. Instead of doing harm, the virus asks: «Are you willing to face environmental issues?”

With every click and answer follows a cascade of information on anthropogenic causes of a strong increase in the jellyfish population and its link to climate change. The virus ends with opening a website that offers easily implemental daily behaviors to decrease your carbon footprint. Les mer »

Mangel på skriftspråk hindrer modernisering

Fire forskere rundt et bord. foto: Andrea Hegdahl Tiltnes

Folkegrupper uten skriftspråk hindres i å ta del i moderniseringen av Vietnam. Databaseverktøyet TypeCraft  fra NTNU tas nå i bruk for å kunne gi barn lærebøker på sine egne morsmål.

Les mer »