Er noen klimagassutslipp mer rettferdige?

10-felts motorvei i Beijing, full av biler. Foto.

Klimatoppmøtet i Paris 2015 skal handle om en rettferdig plan for å kutte verdens klimagassutslipp fram mot 2020.

Rike i-land har fram til nå brukt 2/3 av karbonbudsjettet. Hvem – om noen – har rett til å bruke den resterende 1/3? Les mer »

The refugee crisis – what can social scientists do?

Road sign in Jordan showing the direction to Syria. Photo.

«There are busses from Amman to Syria nearly every day», we are told as we pass by a bus-station in central Amman, the capital of Jordan.

I had heard about the returns, but I couldn’t stop thinking: “Who would voluntarily want to go back to Syria now?”

In August there were more people returning to Syria from Jordan than going the other way. The World Food Programme (WFP) ran out of funds in August and had to substantially reduce their food assistance in Jordan.

Some refugees did not see any alternative but to return. Many academics, humanitarians and politicians (including Norway’s prime minister, Erna Solberg) have called for the Jordanian government to allow Syrians to work. In an ideal world that is what we would hope for, but we do not know whether or not it will happen. Les mer »

Leadership for transition

A group of people gathered in a big room.

A new NTNU project brings together innovative researchers, practitioners and citizens engaged in the fields of leadership, education and societal transition to promote more integrative, effective and thus more sustainable ways of living in Europe and beyond.

Leadership for Transition (LiFT) was a two year Grundtvig funded project which has recently been given continuing support through a three year Erasmus+ project.
It brings together partners from Norway, Sweden, Germany, Switzerland, Austria and Luxembourg to work on ways to support the development of integral (the ‘i’ in LiFT) practices for collaborative leadership in relation to complex societal transition issues.

The integral approach at the heart of LiFT acknowledges the role of individual skills and behavior as well as structural, regulatory and other such collective external factors impacting change efforts. At the same time, it primarily focuses on interior (subjective) and intersubjective / cultural dimensions of both leadership and transition as often neglected dimensions essential for transition. Les mer »

Barns velferd i velstandssamfunnet

Barnehender som holder sommerfugl. Foto.

De nordiske landene er kjent for sine velferdsmodeller og sine relativt små inntekts- og formueforskjeller, sammenliknet både med Europa og resten av verden. Vi har lav arbeidsledighet og stor tillit til at staten vil oss vel, noe som gir høg tverrpolitisk oppslutning om skatteinnkreving og omfordeling.

Dette betyr også at majoriteten av barn og unge som vokser opp i Norge, har det veldig bra sammenliknet med barn og unge i resten av verden. Vi har gratis helsekontroll, universell barnetrygdordning, gode svangerskapspermisjonsordninger, lovfestet rett til barnehageplass, og gratis utdanning for å nevne noe.

Men vil det vare? La oss ha dette spørsmålet i bakhodet når resten av denne teksten leses. Les mer »