EU-midler til helsefremmende forskning

Eldre damer står i ring med armene rundt hverandre på en scene. Foto.

Senter for helsefremmende forsking har fått tilslag på midler til et storprosjekt på helsefremming i den første tildelingen i EUs «Horizon 2020 Health»-program. Dette var ett av tre prosjekter som fikk midler ved NTNU.

Én svale gjør ingen sommer, men kan vi gjennom denne tildelingen si noe om hva NTNU bør satse på – fra et samfunnsvitenskapelig, dog tverrfaglig, perspektiv?

Jeg har i flere innlegg på denne bloggen argumentert for at morgendagens store helseutfordringer trenger samfunnsvitenskapelig helseforskning.

Det viktigste argumentet er at de store utfordringene kan finne sin løsning kun gjennom mer forsking på hvordan vi organiserer samfunnene våre i et helseperspektiv og hvordan vi lever livene våre i dem. Dette må være utgangspunktet vårt. Les mer »