Masteroppgave om kontrakter hjalp boligkjøpere

Bygninger, Tjuvholmen i Oslo. Foto.
Masterprogrammet i organisasjon og ledelse ved NTNU fyller ti år høsten 2015. I den forbindelse har vi bedt tidligere studenter om å blogge om deres erfaringer med studiet. Det første blogginnlegget kommer fra Roger Helde:

Min masteroppgave avdekket at mangelfull bruk av kontrakter ved kjøp av nye boliger forårsaket halvparten av alle klagene til Forbrukerrådet og boligtvistnemnda. Funnene mine var med på å overbevise departement og statsråd, og bidro til at kontraktene ble gjort gratis for alle forbrukere.

Jeg er utdannet jurist. Da jeg tok fatt på masterstudiet i organisasjon og ledelse, hadde jeg i flere år jobbet i Forbrukerrådet med ansvar for fagområdene ny bolig og håndverkstjenester på fast eiendom. Erfaringen min med boligpolitikk og boligjuridiske problemstillinger formet problemstillingene som jeg bestemte meg for å se nærmere på i masteroppgaven min, som ble levert ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU i 2010. Les mer »

Bygda som vare

Nærbilde av ung elgokse. Foto.

Det veks opp ein ny økonomi i grendene. I hjulspora etter det gamle bondesamfunnet veks det fram ein ny rural økonomi. Frå å ha produsert varer for eksport ut av bygda, varer som vert konsumert i byane og tettstadane under fossane, lokkar den nye bygda til seg forbrukaren for å konsumere vara i grendene.

Skilnaden mellom det nye og det gamle ligg i relasjonen mellom nettopp produksjon og konsum, hevdar den britiske geografen Paul Clocke. Den ligg i at dei rurale områda og ruraliteten i aukande grad har vorte gjort til gjenstand for forbruk og ikkje einast produksjon. Les mer »