Studenter lager Netflix for journalistikk

medier24

Har du lyst til å være med å teste en Netflix-løsning for magasinjournalistikk, utviklet av studenter ved NTNUs Entreprenørskole? Da bør du lese videre.

Før ville alle artikler du leste i magasiner eller aviser, vært i papirformat. Akkurat nå leser du heller dette blogginnlegget via Facebook fra Mac-en eller PC-en din. Det er nemlig veldig mye som har skjedd i mediebransjen den siste tiden.

Fram til 2000-tallet var det lite innovasjon på magasin- og avisfronten. De siste 15 årene har imidlertid internettets inntog ført til enorme endringer. Flere og flere leser journalistikk hovedsakelig på nettet, noe som går ut over salg av papirutgavene. Få mediehus har klart å omstille seg, noe som igjen har ført til en økonomisk krise i mediebransjen.

Med endringer følger det også muligheter. Vi tror at medievirksomhetene igjen kan bli relevante – hvis de klarer å tilpasse seg utviklingen. Les mer »

Tidlig innsats for de minste i barnehagen

Foto: Terje Trobe

Norske barnehager trenger flere kvalifiserte fagfolk som vet hvordan små hjerner fungerer, og som kan stimulere de aller minste barna på sitt nivå.

Mandag 27. april deltok jeg som én av innlederne på en minihøring på Stortinget om tidlig innsats. Begrepet tidlig innsats favner bredt, men i denne høringen ønsket politikerne kunnskap om de mest effektive tiltakene som kan gjøres helt i begynnelsen av livet til små barn, for å sikre at flest mulig barn lykkes i utdanningsløpet sitt og videre inn i voksenlivet.

Les mer »

Kan vi bygge en helsefremmende bydel i Trondheim?

Flyfoto av Rotvoll-området.

Helsesektoren har lenge vært engasjert med planlegging og bygging av fremtidens eldreboliger og utvikling av smarte løsninger for helse- og velferdstjenester, men det har vært snakket lite om hvordan byutvikling kan gi oss bedre helse.

I disse dager planlegges en ny bydel på Øvre Rotvoll i Trondheim. Rotvoll Eiendom ønsker å bygge en bydel som er god å bo i, men er det mulig å bygge en bydel som også fremmer god fysisk og psykisk helse?

Vi ønsker at Øvre Rotvoll skal bli en ny type bydel, der tverrvitenskapelig forskning og utviklingsarbeid kan skape en bydel best mulig tilpasset menneskelige helsebehov. Vi synes det er spennende at vi kan jobbe sammen, forske på og utvikle helsefremmende og bærekraftige bomiljø! Les mer »

Bærekraftforskning på Verdens miljødag

Folk i framtidsby speider opp mot en moderne gondolbane. Illustrasjon.

5. juni er dagen som FN har valgt som verdens miljødag. Strengt tatt skulle vi hatt en sånn dag oftere enn én gang i året – men det opplever jeg at vi er i ferd med å få.

NTNU har valgt å satse tverrfaglig på forskning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Det er også et voksende engasjement i politikk, næringsliv og hverdagsliv for det som mange kaller Det grønne skiftet.

Det grønne skiftet er ikke bare drevet fram av nød og elendighet. Det er heiet fram av muligheter, vilje og kunnskap som kan få så mye til å skje. Les mer »