Omvalg i videregående – løsning eller symptom?

Videregåendeelver mingler under åpen dag ved NTNU. Foto.

Hvorfor gjennomfører en relativt høy andel elever omvalg i videregående skole?

Omvalg innebærer at elever søker om og får innvilget skifte av utdanningsprogram i løpet av årene i videregående skole.

For å finne årsakene til den høye omvalgsprosenten, har forskere ved Program for lærerutdanning sett nærmere på de sørtrønderske elevene som gjorde omvalg våren 2013. Studien ble gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Les mer »

En hyllest til veilederen

Studenter i forelesningssal. Foto.

Norske studenter er sulteforet på professorkontakt og pedagogisk tilbakemelding. Noen mener dette fører til psykisk uhelse så vel som dårligere karakterer. Hva innebærer så et godt veilederforhold? Hva kjennetegner en god mentor?

Det finnes vitenskapelig debatt om betydningen av veiledning. Denne gang lar jeg personlige historier trumfe forskningen; jeg er nemlig overbevist om at veiledning er viktig. Universitetet er et sted hvor man utvikler redskaper til å finne, bearbeide og evaluere informasjon. Kall gjerne redskapet kritisk sans. Det innebærer kanskje mer selvutvikling enn kunnskapservervelse, og jeg tror det er et særdeles vanskelig prosjekt å gjennomføre alene.

Vi trenger noen som kan guide, utfordre, rettlede, instruere og korrigere oss. Gjøre oss i stand til å ta bedre valg, se perspektiver vi ikke hadde tenkt på, og min absolutte favoritt: hjelpe oss å lære av feilene vi kommer til å gjøre. Les mer »

Jobbreiser kan gi problemer med familien og helsa

Utsikt fra vinduet i et fly som er i lufta. Foto.

Ansatte som opplever at reising i jobbsammenheng går utover privatlivet, har større risiko for å bli utbrent.

Det viser funn fra mitt doktorgradsprosjekt om sammenhengen mellom jobbreiser, konflikt mellom jobb og familie, utbrenthet og helseplager.

Vi ser at ansatte som har flere reisedøgn, også opplever høyere grad av konflikt mellom jobb og familie. Jeg fant ingen sammenheng mellom antall reisedøgn og utbrenthet. Konklusjonen min er likevel at ansatte som reiser hyppig er mer utsatt for utbrenthet. Les mer »

Trondheim sentrum – sentrum for hva?

To personer sitter med ryggen mot kamera ved kanalen i Trondheim sentrum. Vi ser Solsiden i bakgrunnen. Foto.

Vi opplever en stadig tilbakevendende diskusjon om utvikling av Trondheim sentrum, hvor handelsnæringens svartmalere og miljøpakkens skrytepaver kan synes å utgjøre to ytterpunkter for beskrivelse av tingenes tilstand.

På den ene siden deprimeres handelsnæringen av lavere vekst enn det de har bestemt seg for at må forventes. Kjøpesenteretableringer og mangel på parkeringsplasser får skylda. På den andre siden hauser miljørettede planleggere opp sin egen suksess for å skape en by som er mindre preget av biler og parkering og mer preget av sykler og fotgjengere. Selvfølgelig er begge disse virkelighetsbeskrivelsene reelle, i den forstand at de er resultat av ulike verdisett og posisjoner knyttet til hva Midtbyen skal være.

Avhengig av hvilken posisjon vi har og hvilke interesser vi skal ivareta, ser vi Trondheim sentrum fra ulike ståsteder. Les mer »