Digital kompetansebygging for smartere læring

Smart læring-logo

Gjennom tildelingen av midler til prosjektet Smart læring, har vi etablert et Senter for smart læring med flere nye medarbeidere.

Dette, sammen med finansiering fra Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen, har hittil resultert i kurset Smart læring, i to varianter.

Vi har utviklet mye nytt materiale, har involvert en rekke medarbeidere ved NTNUs Program for lærerutdanning og håper at vi kan bidra til det som er prosjektets hovedmål: å digitalisere læreprosesser ved NTNU. Les mer »