Vi deltar i nytt Senter for næringsrettet innovasjon

Fabrikk. Foto.

Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse spiller en helt sentral rolle i ett av de 17 nye Sentrene for næringsrettet innovasjon (SFI) som ble innvilget fredag 21. november 2015.

Målet med ordningen er å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet. Totalt blir bevilgningen fra Norges forskningsråd (NFR) på 1,6 milliarder fordelt over de neste åtte årene, noe som totalt utløser forskning i næringslivet for over tre milliarder kroner. Målet er at norsk næringsliv skal bli blant de mest innovative i Europa.

Dette er det mest langsiktige virkemiddelet NFR har, ved at bevilgningsperioden er på totalt åtte år. I alt er 57 søknader blitt behandlet, hvorav 17 ble innvilget. NTNU er deltaker i 14 av de 17 sentrene som har fått bevilgning. Les mer »

Life Offline 2 er i gang!

Mobiltelefon ligger på en oppslått bok. Foto.

Høsten 2012 utførte jeg eksperimentet Life Offline. Her fikk jeg 14 deltakere, som omtalte seg som ordinære internettbrukere, til å leve uten internettilgang i tre uker. Av disse var det én som hoppet av, mens de resterende 13 deltakerne fullførte eksperimentet.

Et nytt prosjekt (Life Offline 2) innenfor samme ramme hadde oppstart 3. november 2014: Inntil 30 personer skal få lov til å koble seg av nettet i tre uker og følges opp med intervjuer før, underveis og etter. Alle personer over 18 år kan delta, uansett hvor du bor i landet. Noen utvalgte deltakere i Oslo og Trondheim vil i tillegg få utdelt action-videokamera for å lage videodagbøker, og som takk beholde disse kameraene etterpå. I Oslo vil tre deltakere kunne følges av Aftenposten TV. Les mer »