Søker testpersoner til forskningsprosjekt

Portrett av Andreas Aarseth Kristoffersen. Foto.

Er du over 18 år og i et parforhold som har vart i minst en måned? Da kan du hjelpe forskere i jakten på kosehormonet.

Jeg heter Andreas Aarseth Kristoffersen og er student ved profesjonsstudiet i psykologi. Jeg arbeider på forskningsprosjektet Oksidativt stress, hormoner og relasjoner. Prosjektet ledes av professor Leif Edward Ottesen Kennair og utforsker sammenhengen mellom biologiske markører og kjærlighetsforhold: Har hormoner, fødselshistorikk, personlighet og oksidativt stress betydning for hvordan vi opplever parforhold? Les mer »

Klimaendring og naturfare i norske lokalsamfunn

Store bølger som skyller inn over land i uvær. Foto.

De siste årene har ekstremvær rammet norske lokalsamfunn svært hardt. En gruppe forskere ved Geografisk institutt undersøker nå hva som påvirker lokalsamfunn sin evne til å forberede seg på, håndtere og komme seg etter ekstremværhendelser.

Med mindre vi klarer å redusere klimagassutslippene betydelig, vil globale klimaendringer kunne føre til mer omfattende naturskader som følge av blant annet storm, flom, ras og brann. Samfunnets evne til å takle slike ekstreme naturhendelser vil i fremtiden bli stadig viktigere.

Dette skal vi nå forske mer på gjennom det fireårige prosjektet Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway (ClimRes). Les mer »

Studie støtter reguleringer av boliglån

Flyfoto av Trondheim sentrum.

Trenger vi ytterligere reguleringer av bankenes muligheter til å låne ut penger til nordmenn som ønsker å kjøpe bolig? Vår studie av det norske boligmarkedet kan tyde på det.

I arbeidet med masteroppgaven vår har vi kartlagt om stigende boligpriser i kombinasjon med belåning av boligene, såkalt cash-out refinansiering, har vært en pådriver for norske husholdningers gjeldsvekst de siste ti årene.

Historisk har perioder med god tilgang på kreditt medført økning i husholdningenes gjeldsbelastning, noe som igjen har bidratt til økonomiske kriser. Siden 2011 har norske husholdningers gjeld vært på om lag 200 prosent av disponibel inntekt, altså husholdningenes totale inntekt etter skatt. Utvikling i disponibel inntekt representerer en av indikatorene for tilstanden i økonomien. I USA har forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt aldri vært over 130 prosent, selv ikke i forkant av den amerikanske finanskrisen. Les mer »

Skriver masteroppgave for Unicef

Politisk rådgiver i Unicef, Kim Gabielli, snakker med masterstudentene Eva Bredahl Toft og Margareth Alfredsen.

Et ferskt samarbeid mellom Unicef og NTNU skal gi ny kunnskap om Norges satsing på global helse i utviklingspolitikken. Som en del av samarbeidet skal vi skrive masteroppgaver for Unicef.

Hvor i verden og på hvilke tematiske områder skal Norge ta et politisk og økonomisk lederskap i bistand og global helse? Dette spørsmålet står sentralt i arbeidet med å videreutvikle den norske bistandssatsingen.

Unicef etterspør ny kunnskap om global helse, og organisasjonen ønsker derfor å samarbeide med fagmiljøer og studenter ved NTNU. NTNU har mange prosjekter innen global helse, og global helse er også en viktig del av NTNUs satsing på helseforskning. Les mer »