Flere samfunnsvitere må forske på helse

Jublende damer løper ute. Foto.

Den tradisjonelle helseforskningen er preget av vitenskaper som undersøker hva det er som gjør oss syke, men for å løse våre største helseutfordringer trenger vi mer forskning på hva det er som gjør oss friske. Det betyr at de samfunnsvitenskapelige miljøene må inn i helseforskningen.

Et helsemessig paradoks utfolder seg i vårt moderne samfunn. På den ene siden har høyere levestandard, bedre hygieniske forhold og medisinske framskritt gjort at vi lever lenger – og det er bra. På den andre siden øker forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer over hele verden: kreft, hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, lungesykdommer og psykiske helseplager. Les mer »

Forskning i forlengelse av krigen med andre midler

Tanks kjører i øde landskap på natta. Foto.

Norge har nettopp avsluttet et 13 år langt militært engasjement i Afghanistan. Dette har kostet det norske samfunnet milliarder, for ikke å snakke om de menneskelige materielle tapene – hovedsakelig afghanske.

Å kunne bidra til å evaluere og debattere hvordan Norge og det norske samfunnet har håndtert sitt Afghanistan-engasjement, vil være et svært samfunnsnyttig bidrag fra samfunnsvitere og teknologer.

Men kan vi lære noe av å studere krig, da? Les mer »