Sommerhilsen fra dekanen

Dragvoll

Sommerferien har startet, eller den nærmer seg for de fleste, og det nye dekanatet har nå vært i arbeid i nesten ett år.

Året har blitt brukt til å bli kjent med det store mangfoldet av faglige aktiviteter som foregår ved fakultetet og til å videreutvikle en kultur for medvirkning, faglig ledelse og nytenkning blant medarbeidere innenfor alle ansattegrupper og på alle nivåer. Les mer »

Populistisk politisk kommunikasjon

Nettbrett som viser oppslag i avisa The Independent. Foto.

Forskere fra 26 land skal samarbeide for å forstå fenomenet populistisk politisk kommunikasjon. Det er på høy tid. Ikke fordi det ikke finnes vitenskapelige studier av populisme fra før, men fordi de fleste av disse studiene gjerne har studert et populistisk parti i et spesifikt land og hvor konteksten er avgjørende for konklusjonene som trekkes.

Disse enkeltstudiene er selvfølgelig viktige, men de gir lite systematisk kunnskap om populismen på tvers av tid og sted. Det håper vi å kunne gjøre noe med. Les mer »