Økt samfunnsrelevans i alle utdanninger?

Panledebatt i forelseningssal. Foto.

Sommerfest på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er hyggelig og berikende. I forkant av årets fest arrangerte vi et spennende seminar om utdanningsvirksomheten vår.

  • Hvordan gjør samfunnsvitenskapelige kandidater det i arbeidsmarkedet?
  • Kan vi øke samfunnsrelevansen i programmene?
  • Kan vi bedre utnytte at vi er en del av et spesielt universitet?

Les mer »

Kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling

Bosco Verticale, to skysrapere med svært frodige terasser, i Milano. Foto.

Tverrfaglighet og samarbeid er fine ord på papiret, men som vi alle vet kan dette by på utfordringer og hardt arbeid. Derfor er det ekstra moro når det gir resultater!

Samarbeid på tvers har vært en strategisk prioritet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse siden våre forskere representerer en unik bredde som blant annet omfatter økonomi og finans, strategi og ledelse, organisasjon og endring, miljøledelse og HMS.

Fellesnevneren er at vi ønsker å utvikle kunnskap som ledere i næringsliv og forvaltning kan bruke for å utvikle sin virksomhet. Vår satsing på grønn verdiskaping er et eksempel på et konkret tiltak for å oppfylle vår strategi om tverrfaglig samarbeid. Det overordnede målet er å bidra til innovasjon og nyskaping som fremmer ansvarlige, bærekraftige og konkurransedyktige organisasjoner. Dette tror vi er et viktig ledd i NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. Les mer »

Samfunnsvitenskapelige fag går godt

Elever besøker stand på åpen dag ved NTNU. Foto.

Teknologifagene er store ved NTNU, viser ferske tall fra Samordna opptak – men det betyr ikke at elever og studenter har mistet interessen for samfunnsvitenskapelige fag.

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har opplevd en jevn økning i antall primærsøkere siden 2008. Faktisk viser søkertallene fra 2014 en samlet økning i antall primærsøkere til fakultetet på hele 40 prosent siden 2008. Les mer »

Samfunnsforskere med på NTNUs stjernelag

Gruppebilde av forskerne i stjerneprogrammet. Foto.

Geograf Päivi Lujala og sosiolog Terje Andreas Eikemo er to av deltakerne i NTNUs ferske satsing på unge eliteforskere.

Päivi Lujala forsker på hvordan verdifulle naturressurser som olje, diamanter og andre edelstener påvirker forekomsten av konflikt, konfliktens varighet og mulighetene for å bygge fred i land som har opplevd at tilgangen til verdifulle naturressurser har utløst en konflikt.

Lujala forsker også på klima, og hun er spesielt interessert i steders sårbarhet for naturkatastrofer og hvordan egen opplevelse av en ekstrem hendelse påvirker folks syn på klimaforandring og klimapolitikk.

Terje Andreas Eikemo har de siste årene ledet EU-prosjektet Euro-GBD-SE, som tar for seg ulikheter ved europeeres helse. 70 forskere fra 25 land har deltatt i prosjektet, som har resultert i flere artikler og den største rapporten om helseulikheter som noen gang er publisert. Les mer »