Humanistiske arkitekter

Skolegården til Eberg skole i Trondheim, snødekket.

I tre uker var vi tre studenter utplassert i praksisopphold hos Agraff arkitektur gjennom emnet Humanister i praksis (HiP).

Her er et blogginnlegg om våre erfaringer fra praksisoppholdet.

«Vi jobber jo med samfunnsutvikling – vi skulle hatt dere med på laget!»

Sitatet over kom fra en av arkitektene ved lunsjbordet hos Agraff arkitektur. Helt uoppfordret påpekte han at humanistisk kompetanse er viktig i deres arbeid og at de til og med kunne trengt oss med på laget! Uttalelsen er en uformell bekreftelse på at arkitektfeltet har behov, ikke bare for arkitekter, men også for kompetanse fra folk med utdanning innen for eksempel nordisk språk, europastudier og likestilling og mangfold. Les mer »

Ny bok: Læring og demokrati i en digitalisert verden

Redaktørene holder boka mellom seg. Foto.

Digitale og sosiale medier er blitt dominerende kulturelle verktøy. Se for deg en statsministerkandidat som ikke er på Facebook eller Twitter. Tenk deg et universitet uten et LMS – et ”learning management system”. Tenk deg en hverdag uten å bruke smarttelefon. Vanskelig? Umulig? Facebook ble lansert for bare 14 år siden, Twitter for 12 år siden og iPhone ble lansert for verden i 2007. Les mer »

An artistic invasion

Jellyfish art installation at NTNU's campus Dragvoll. Photo.

Imagine that you received an email with an attachment. When you opened it, you suddenly found a virus on your computer. Instead of doing harm, the virus asks: «Are you willing to face environmental issues?”

With every click and answer follows a cascade of information on anthropogenic causes of a strong increase in the jellyfish population and its link to climate change. The virus ends with opening a website that offers easily implemental daily behaviors to decrease your carbon footprint. Les mer »

Mangel på skriftspråk hindrer modernisering

Fire forskere rundt et bord. foto: Andrea Hegdahl Tiltnes

Folkegrupper uten skriftspråk hindres i å ta del i moderniseringen av Vietnam. Databaseverktøyet TypeCraft  fra NTNU tas nå i bruk for å kunne gi barn lærebøker på sine egne morsmål.

Les mer »